İçeriğe geç

E-çözümler

E-fatura, kurum ve kuruluşların belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde faturalarındaki bazı bilgileri GİB sistemine aktarmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sayede, faturaların ikinci kopyasının kağıt ortamında saklanma zorunluluğu ortadan kalkar. Yine bu sistem ile alıcılara kesilecek ilk kopya faturalar güvenli elektronik imzalı dijital belgeler şeklinde oluşturulmaktadır. E-Fatura Lisansı bir kez satın alınıp yıllık bakım ödemesi yapılarak yıllık olarak yenilenebilir.

Avantajları

 • Fatura maliyeti 10’da 1’e düşürülecek
 • E-Fatura süreçleri kısaltır, nakit akışını hızlandırır
 • E-fatura 30 saniyede hazırlanırken basılı fatura ortalama 7-8 gün gerektirir
 • Uluslararası standartlara uygunluk
 • Elektronik arşivleme imkanı hızlı sağlar
 • Belgelere erişim
 • Hızlı uyuşmazlık çözümü
 • İş dünyasında nakit akışını hızlandırmak için finansal avantajlar
 • Elektronik iç ve dış denetimler için uygun altyapı
 • Bildiri, koruma yoluyla çevrenin korunmasına katkıda bulunmuştur

 

E-FATURA YÜKÜMLÜLÜKLERI

Şirketler yıllık gelirleri 10 milyon TL’yi aşarsa E-fatura kullanmak zorundadır. Şirketler, imalatçı veya ithalatçı veya distribütör (alkolsüz içecekler, tütün ürünleri veya alkollü içecekler ve petrol yağı) olan E-fatura uygulamasını kullanmalıdır.

E-Defter, vergi usul kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan zorunlu olan defterlerin format ve standartlara uygun olarak elektronik dosya şeklinde hazırlanmasını sağlar. Bu, defterlerin yazdırılmadan kaydedilmesine olanak tanır; birliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almasını sağlar. Yasal ve teknik düzenlemelerde de yetkililere kanıt olarak kullanılmaktadır. E-Defter Lisansı bir kez satın alınarak ihtiyaca göre yıllık ücret satırları satın alınmaktadır.

Avantajları

 • Elektronik ortamda kontrolün sağlanması
 • Baskı, belgelendirme, depolama ve yükümlülüklerini kaldırarak elektronik ortamda işleme imkanı sağlamak
 • Uluslararası kontrol sağlamak

E- Arşiv, Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak düzenlenmesi, saklanması ve kağıt üzerinde sunulması gereken faturaların elektronik ortamda düzenlenmesine ve ikinci nüshasının elektronik ortamda saklanmasına ve sunulmasına olanak sağlayan bir uygulamadır. E-Arşiv Lisansı bir kez satın alınarak yıllık bakım yapılarak yenilenmelidir.

Avantajları

 • Veri güvenliği ve denetimine dayalı operasyonel maliyetler azalır.
 • Fiziksel arşivleme tabanlı barındırma ve saklama maliyetleri sıfırlanır.
 • Muhasebe süreçleri hızlanır, hata oranı düşer.

E-irsaliye, merkezinde Gelir İdaresi Başkanlığı bulunan, sadece başvuruda kayıtlı şirketler arasında ve irsaliyede yer alması gereken tüm bilgilerle irsaliye ile aynı yasal niteliklere sahip bir çözümdür. e-irsaliye, veri formatı ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 213 sayılı VUK uyarınca belirlenir; Bir irsaliye yer alması gereken tüm bilgileri içeren elektronik bir belgedir ve uygulamaya kayıtlı şirketler arasındaki iletim merkezi bir platform (RA) üzerinden gerçekleştirilir. Tüm sevk irsaliyeleri e-Sevk İrsaliyesi olarak düzenlenecek ve sevk irsaliyeleri kağıt olarak düzenlenmeye devam edecektir.

Avantajları

 • Gelir İdaresi Başkanlığı’nın merkezinde olacağı sistemde; E-irsaliye, e-Fatura sisteminde olduğu gibi RA üzerinden elektronik ortamda alıcıya ulaştırılacaktır.
 • Sevk irsaliyesi verenin kimliği ve sevk notunun değişmezliği; tüzel kişi mükelleflere mali mühür, gerçek kişi mükelleflere ise mali mühür verilir.
 • E-irsaliye, ürünlerin gerçek sevkiyatından önce düzenlenmeli ve GİB sistemi üzerinden alıcıya başarıyla teslim edilmelidir.
 • Ürünlerin gerçek sevkiyatı sırasında, e-irsaliye çıktısı ürünleri taşıyan araçta olmalıdır.
 • Araçta olması gereken e-irsaliye çıktısını imzalamak gerekli değildir.
 • Sevk edilecek ürünler için e-Fatura düzenleniyorsa, e-Faturanın belge numarası da e-Sevk Senetinde yer almalıdır. E-irsaliye ekranlarında bir veri matrisi olmalıdır.
 • Gİb sistemlerinden e-irsaliyenin elektronik olarak sorgulanması, doğrulanması ve görüntülenmesi QR kod ile yapılır.
 • Ürünlerin tesliminde teslim edilen mallar ve e-irsaliye kontrol edilir ve alıcı tarafından teslimat notu yanıtı ile işlem tamamlanır.