İçeriğe geç

ERP Nedir?

ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması anlamına gelir ve bizim durumumuzda, finans ve tedarik zinciri süreçleri gibi ana iş süreçlerini ve diğer birçok iş faaliyetlerini yönetmek için ERP yazılım sistemlerine atıfta bulunur.

Bu yazılım sistemlerinin yardımıyla şirketler, bir DMS içinde tutulan paylaşılan veritabanlarını kullanarak ana iş süreçlerine entegre ve güncel bir genel bakış sağlamak için verileri toplar, kaydeder, yönetir ve yorumlar.

Takip edilebilecek iş kaynakları:

  • Nakit
  • İşlenmemiş içerikler
  • Emirler
  • Üretim Kapasitesi
  • Lojistik
  • Stok

Takip edilebilen ticari yükümlülük durumları:

  • Emirler, 
  • Siparişler ve
  • Maaş bordroları

ERP ERP yazılım sistemleri, şirketlerin farklı departmanlar ve iş süreçleri arasında veri paylaşmasına ve dış kaynaklarla olan bağlantıları yönetmesine olanak tanır.

Bir ERP uygulamasının amacı, süreçleri düzene sokmak, çeşitli sistemleri entegre etmek, hatasız işlemler ve üretim yapmak ve böylece şirketin verimliliğini artırmaktır.

Microsoft Dyamics ERP sistemleri, çeşitli donanım sistemleri ve ağ yapılandırmalarında çalışır ve bilgi kaynağı olarak bir SQL veritabanı kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen bu SSS’ye bakın

Normalde ERP sistemleri, ilgili şirketin ihtiyaçlarına ve süreçlerine tam olarak uyarlanır. Microsoft Dynamics, operasyonlar (finans, tedarik zinciri yönetimi, İK, proje operasyonları) ve CE (satış, müşteri hizmetleri, saha hizmeti, pazarlama, ticaret) alanlarında çok sayıda bağımsız modül sunar. Uygun operasyon modülleri seçilerek, CE modüllerinin ek entegrasyonu yoluyla pazarlama, satış, destek vb. alanlara bağlanabilen ve ağ oluşturulabilen şirketin gereksinimlerine ilk uyarlama gerçekleşir. Gerekli verilerin seçimi, otomasyon, istatistik vb. gibi ilave ayarlamalar, uygulama sürecinde ve sonrasında sistemler içinde gerçekleşir. Bunun için ve ötesinde, Power Apps, Power Automate, Sharepoint, Teams ve Office uygulamaları gibi sorunsuz bir şekilde entegre edilebilen diğer Microsoft ürünleri mevcuttur.