ERP Nedir?

Microsoft Dynamics kurumsal kaynak planlama iş çözümü yazılımı, çalışanların daha üretken olmalarına ve sistemin şirketin gelişimi ile uyumlu olmasına imkân sağlar. Sürekli değişen dünyada ihtiyaçlara çabuk cevap vermenizi sağlar.

 

Microsoft Dynamics ERP yazılımı her ölçekteki işletmenin tedarik zinciri, satın alma, insan kaynakları, finans ve projeler de dahil olmak üzere tüm iş organizasyonunun yönetilmesine olanak verir.  Kurumsal kaynak yönetimi çözümlemeleri işletmenin birçok parçasıyla bağlantılı olduğu için, tüm verileri toplar ve nasıl daha verimli çalışılabilir, maliyetlerde nerelerden tasarruf edilebilir veya hangi alanlara ilave yatırımlar yapılabilir sorularının cevaplarının bulunmasına olanak sağlar.

Microsoft Dynamics ERP yazılımı Microsoft partnerlarından tedarik edilebilir. Microsoft Partnerları bu alandaki uzman kişilerle işletmenin ihtiyaçlarını belirleyip, ona uygun ürünün seçilmesini sağlar ve çözümün işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi, yapılandırılması, uygulamaya konması ve kullanıcıların eğitiminde yardımcı olur


Entegre Kaynak Yönetiminin faydaları:

• Temel muhasebenin ötesinde gelişmiş finans ve operasyonlara olanak sağlar,

• Ezber bozan işlevsellikle daha hızlı şekilde yol alınmasını sağlar,

• Bordro ve IT bütçesine az bir etkiyle işletmenizin büyümesini sağlar,

• Masrafları arttırmadan spesifik endüstriyel ihtiyaçların karşılanmasını sağlar,

• İşletme çapında birbirinden farklı, uyumsuz çalışan parçalar yerine tüm parçaların uyumlu olarak çalıştığı bir bütün olarak tüm işletmenin görüntülenebildiği bir sistemdir,

• Zengin Entegre Kaynak Yönetimi çözümlemesiyle işletmenize değer katar,

• Tek bir çözümle çoklu lokasyonlarda, ülkelerde ve endüstrilerde çalışılmasına olanak sağlar,

• Agile two-tier (Çevik) Çözümlemeyle global operasyonlarda standart bir yapı sunar

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX Entegre Kaynak Yönetimi Çözümlemesi orta veya büyük ölçekli işletmelere uzun vadeli değer katmaktadır. Microsoft Dynamics AX tedarik zincirinin optimize edilmesine, dünya çapında rekabet etmenize ve çalışanlarınızın daha verimli çalışmasına olanak tanır. Farklı ülke ve lokasyonlardaki işletmelerin merkezi bir sistemde ve standart proseslerle yönetilmesi ve buna uyulmasında büyük kolaylık sağlamaktadır. İşletmenizde şeffaflık sağlar. Güvenilir teknoloji üzerine kurulmuş olan Microsoft Dynamics AX organizasyonel değişimi yöneterek işletmenizin büyümesine imkan oluşturur.Microsoft Dynamics AX çalışanlarınızın değişimi önceden görmesini ve ele almasını sağlar, bu da işletmenizin gelişmesini sağlar.

Microsoft NAV

Microsoft Dynamics NAV bir Entegre Kaynak Yönetimi Planlaması, verimliliği arttırmak ve işlerin kolaylaştırılmasını amaçlayan orta ölçekli şirketler için tasarlanmış bir yazılımdır. Microsoft Dynamics NAV 80.000 ‘den fazla müşteriye sahip olup dünyada bir milyondan fazla kullanıcıya sahiptir. Microsoft Dynamics NAV dünyada 40’dan fazla ülkede kullanılmaktadır. Microsoft Dynamics NAV ile kendi alanlarında son derece uzmanlaşmış işletmelerin dahi ihtiyaçlarını karşılayacak spesifik işlevsellikler yerine getirilebilir.  Bu çözüm uygun maliyetli olup süreçler işletmenize uygun hale getirilir ve nakit akışınızı, verimliliği artırmanızı daha iyi yönetmenizi sağlar, nihai kar zarar hanesine direk etki eder.

ERP Yazılımı/Dikey Çözümler

Daha fazlasını öğrenmek için aşağıdaki herhangi bir “Dikey Çözüm”e tıklayın.