Müşteri Memnuniyeti birinci önceliğimiz!

 

b4dynamics, oldukça deneyimli Kıdemli Danışman ve Yazılım ekibi ile hizmet vermektedir. Danışmanlarımız ve Yazılımcılarımız yüksek teknik ve teorik ERP sistem bilgisine sahiptirler.

 

Başarılı bir ERP projesi için müşterilerimizin ihtiyacı;

 

     - Deneyimli ve motivasyonu tam Danışmanlar ve Yazılımcılar

     - Profesyonel Proje Yöneticileri ve Çözüm Mimarları

     - Profesyonel Proje uygulama metodu

 

b4dynamics’in uygulama metodu; başarılı bir ERP projesi için güvenilir yaklaşımdır ve ERP’ nin yaşam döngüsündeki tüm aşamaları kapsamaktadır. Müşteri süreçlerinin tüm gereksinimlerini içerir ve Microsoft Sure Step prensiplerini yakından takip etmektedir. Metodoloji birçok safhadan oluşur.

 

 

 

Uygulama Metodolojisi

 

             

 

Operasyon Safhası; Canlı kullanım sonrası ilk geçiş destek hizmetlerini de kapsamaktadır.

 

 

 

İş İhtiyaç Analizi

İş ihtiyaç analizi, resmi olarak uyarlamanın başlangıcıdır. Projenin başlangıcı yapılır ve temel kapsamı bu aşamada oluşturulur.

 

Proje Planlaması

b4dynamics proje yöneticisi, müşteri ile yakın işbirliğinde projeyi planlar ve proje planı oluşturur. Proje planı, projenin tüm süreci boyunca durumunu gösteren iş kırılımı detayında bir yapıyı içerir ve ayrıca bütçe takibi hizmeti sunar. Proje planı, safha bazlı hazırlanır ve aktivite detaylarını, birbirine bağlı aktiviteleri, kilometre taşlarını ve doğru kaynak / efor çıktılarını gösterir.

 

İş Süreçleri Analizi

İş Süreçleri Analizi, başarılı ERP uygulamasının anahtar faktörüdür. Müşteri, kendi iş akışlarına göre optimize edilmiş bir ERP sistemi kullanmayı umar ve bekler. İş Akış Analizi daha sonra oluşturulacak olan Fit-Gap analizi ile entegre edilir.

 

Fit-Gap Analizi

Fit-Gap analizi, ERP çözümündeki fonksiyonlar ile müşteri beklentilerini karşılaştırıp eksiklikleri belirler.  Eksikliklerin dokümanları hazırlanır. Bu doküman, proje sırasında önerilen çözümlerin, alternatif akışların veya İş Akış güncellemelerinin temelini oluşturur.

 

ERP çözümü üzerinde ihtiyaçlara karşılık verebilen ve uygulanabilen tüm İş Akışları FIT (Uygunluk) olarak adlandırılır. Aksi durumda bu bir GAP’ tir (Eksiklik). Konfigürasyon ayarları ve kurulum seçenekleri de Fit-Gap analiz dokümanında bulunmaktadır.

 

Analizi yapılmış her iş süreci tekrar gözden geçirilir. GAP analizinde eksik veya yetersiz olan fonksiyonların tüm detayları bulundurulur. Tüm GAP’ler için gerekli önerilerin de dokumanda yer alması gerekmektedir.

Ileride yapılması beklenen veya kapsam dışı olan ihtiyaçlarda atlanmamalı ve Fit-Gap analizinde bulundurulmalıdır. Bu tür gereksinimler için projede yeni fazlar planlanabilir.

 

Sistem ortamlarının hazırlanması

Analiz safhası sürecinde, yazılım ekibi çeşitli sistem ortamlarının kurulumlarına başlar. Bunlar;

     - Geliştirme Sistemi (DEV): Tüm geliştirmeler ve özelleştirmeler bu sistemde yapılır, sadece yazılım ekibi bu ortamı kullanır.

     - Kalite sistemi (QA):  Yapılan geliştirmeler ve fonksiyonlar bu ortamda fonksiyon danışmanları tarafında test edilir, ayrıca anahtar kullanıcılar ile
         birlikte anahtar kullanıcı kabul ve entegrasyon testleri için bu ortam kullanılır.

     - Canlı Sistem(PROD): Bu ortam müşterinin canlı sonrası faaliyetlerinde kullanacağı son ortamdır.

 

 

 

Tasarım / Konsept

Tasarım ve Konsept safhasının amacı iş ihtiyaçlarının nasıl uyarlanacağının tanımını yapmaktır.  ERP çözümünün yapılandırmasını ve müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak olan özelleştirmelerinin tasarımını kapsamaktadır. Bunlar basit kullanıcı arayüzleri veya rapor modifikasyonları olabileceği gibi karmaşık fonksiyonel eklentilerde olabilir.  Ayrıca, eski sistemden yeni sisteme aktarılacak verilerin kalitesi ve veri temizliği değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere veri aktarımı ihtiyaçları belirlenir. Yüksek test verisi kalitesi, kullanıcı kabul testleri ve entegrasyon testlerinde verimli sonuçlar getirmektedir. En iyi test gerçek müşteri verileri ile olmaktadır.

 

b4dynamics sertifikalı danışmanları ve yazılımcılarının deneyimleri komplike ERP projeleri ile kanıtlanmıştır. Müşterilerin iş ihtiyaçlarını karşılayan ERP sistemleri ile en iyi sonuçlara erişmelerinde destek olur.

 

Uygulama danışmanları Fonksiyonel Tasarım Dokumanı olarak adlandırılan kavram dokumanı oluştururlar. Danışmanlar, anahtar kullanıcılar ile birlikte, ihtiyaçların, konfigürasyonların ve parametrik ayarların ERP sistemine nasıl uyarlanacağının tanımını yaparlar. Ayrıca, uyarlama önerilerinin gerçekleşmesi konusunda yazılımcı bakış açısı ile bir sorun olmadığından emin olmak için yazılım ekibi ile koordineli çalışırlar.

 

 

 

Geliştirme

Geliştirme safhasında amaç, ana olarak sistem kurulumlarını ve yapılandırmaları mümkün olduğunca az özelleştirme ile yapmaktır.

 

Bu safhada, Fonksiyonel Tasarım Dokümanında belirtilen sistem değişiklikleri tamamlanır ve test edilir. Bu aşama, özelleştirmelerin yazılımını, entegrasyonları, ara yüzleri ve veri aktarımlarını kapsar.

 

Tüm yapılandırmalar ve modifikasyonlar ilk olarak yazılımcılar tarafından test edilir, daha sonra uygulama danışmanları tarafından kalite ve test gereksinimleri ile uygunluğu yapılır. Tüm yapılandırmaların ve özelleştirmelerin, iş süreçleri bakış açısıyla (anahtar kullanıcılar ile beraber),  tamamen test edilmesi ile testler sonlanmış olur. Tüm Akış testleri hem ERP yapılandırmaları hem de özel kodların geliştirmelerinin Müşteri İş Akış ihtiyaçlarını karşıladığını onaylamak için yapılır.

 

Veri aktarımı ihtiyaçları veri aktarımı hazırlıkları kapsamında geliştirme safhasında sonuçlandırılır.

 

Müşteri kabulü ve onayı ile birlikte üretim için teknik mimari tasarımı elde edilir.

 

 

Kullanıma Geçiş

Kullanıma Geçiş safhası, proje takımının tüm çalışmalarının bir araya gelerek başarılı bir şekilde yeni ERP çözümüne geçilmesidir. Son kullanıcı testi, Kullanıcı kabul testi ve aktif son canlı ortam hazırlanması bu safhadaki ana aktivitelerdir.

 

Kullanıcı Kabul Testi (UAT) sırasında, müşteri ihtiyaçlarının tamamen sistem tarafından karşılandığının onayı için tüm sistem uçtan uca test edilir. Müşterinin kabulü ve onayı ile ERP sistemi onaylanmış olur.

 

Entegrasyon testinde, anahtar kullanıcılar ve Uygulama Danışmanları uçtan uca iş süreçleri testlerini gerçekleştirir. Amaç; ERP çözümünün müşterinin iş süreçlerindeki ihtiyaçlar için beklentileri karşıladığını onaylamaktır.

Canlı geçiş öncesi, rol bazlı kullanıcı eğitimleri bulunmaktadır ve böylelikle kullanıcılar kendi işleri ile alakalı spesifik iş akışlarının çalışıp çalışmadığını test edebilirler.

 

Canlı geçiş hazırlıklarında, tüm geliştirmeler canlı ortama yazılım ekibi tarafından aktarılır ve ayrıca ana veri aktarımı tamamlanır.

 

 

Operasyon

Başarılı bir canlı geçişinden sonra, b4dynamics’in proje takımı Canlı sonrası desteği verir. Bu safha, müşteriye yapılacak bilgi aktarımlarını, ERP çözümü geçiş desteğini, son kalite denetimini ve proje kapanışını içerir.

 

Sistemin canlıya geçişinden ve canlı sonrası desteğinden sonra, ERP çözüm desteği b4dynamics proje ekibinden müşteri destek ekibine geçer.